Vi tänker på framtiden

Miljöpolicy

Vi tänker på framtiden, Entevors arbete kännetecknas av kontinuerliga förbättringar och ständig utveckling av våra produkter. Detta för att få ett gemensamt miljöengagemang hos anställda, leveratörer och slutkund.

Entevor och vår miljöorganisation

Entevor erbjuder kunder hjälp med affischering i form av stortavlor och vepor där vi även erbjuder hjälp med projektering, bygglov, fotomontage och reparationer/ byggnationer. Vi tillhandahåller även reparationer och byggnationer för produkter som vitriner och väderskydd.

Entevors arbete skall bedrivas med största möjliga ansvar för vår gemensamma miljö. Entevors miljöansvar skall utgöra en naturlig del av det dagliga arbetet och följa lagar och krav för verksamheten.

Entevors arbete skall ur miljösynpunkt kännetecknas av kontinuerliga förbättringar, utveckling av miljöledningssystem. Miljöarbetet inriktas i första hand på förebyggande insatser.

Entevor vill skapa ett miljöengagemang hos anställda, leverantörer och underentreprenörer. För att uppnå detta krävs ett långsiktigt tänkande och ett målmedvetet arbete med miljöfrågor. Entevors miljöarbete skall bidra till en varaktig och hållbar samhällsutveckling.

Målet för Entevors miljöåtaganden utgörs av:

A. Följa de tillämpliga krav på miljö som rör verksamheten

B. Ha ett strategiskt tänkande

C. Om möjligt sätta miljömål för varje år

D. I den mån vi kan arbeta för att skydda miljön och förebygga minskande av föroreningar

E. Återkommande ta upp med medarbetare om vi kan förbättra miljöledningssystemet.

Har du några frågor om Entevors miljöpolicy, var vänlig att kontakta oss nedan.