Integritetspolicy

GDPR

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen i kraft, även kallad GDPR. Den nya förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Nedan finner ni hur vi på Entevor AB (kallat Entevor nedan) behandlar dina personuppgifter.

Integritetspolicy

Entevor värderar integritet och lägger därför stor vikt vid att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förtydligar hur vi som personuppgiftsansvariga behandlar våra kunders, leverantörers, Underentreprenörers och besökares personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen GDPR.

Det innebär också ett bättre skydd för varje enskild individ när vi inom EU får en gemensam förordning om hur personuppgifter får behandlas. Den snabba teknikutvecklingen som man inte kunde se i slutet på 90-talet, då PuL trädde i kraft är något som man tagit hänsyn till i den nya förordningen. Vi på Entevor vill att du skall känna dig trygg med våran hantering av dina uppgifter som du väljer att lägga i våra händer.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Entevor AB, org.nr 556443–9593, är personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvarig ser till att dina personuppgifter behandlas som dem ska av oss själva eller annat företag, som i tredje part får rätt till uppgifter, på vårt uppdrag.

Vad är personuppgift?

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt.
Här är några exempel på sånt som är personuppgifter om de kan knytas till en enskild person som är i livet:

  • Namn, adress och andra kontaktuppgifter
  • Bilder och ljudupptagningar
  • IP-nummer
  • Anställningsnummer
  • Registreringsnummer

En indirekt personuppgift är något som inte kan knytas till en enskild person direkt, men som ändå berättar något om person.

När samlar Entevor in personuppgifter?

De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss, eller som vi har samlat in från dig eller en tredje part när du:

  • Kontaktar oss för information
  • Kontaktar oss för att utföra en service
  • Kontaktar oss för prisförfrågan
  • Kontaktar oss för produktinformation
  • Kontaktar oss för pågående projekt där Entevor är involverade

När du som kund eller blivande kund kontaktar oss via telefon eller mail så godkänner du att vi använder dina uppgifter på det sätt som vi beskriver i våran integritetspolicy.

En av nyheterna med nya förordningen är att EU-medborgare nu får rätt att kräva att företag ska ta bort deras personuppgifter efter att man till exempel valt att avsluta sina affärer med ett företag, förutsatt de inte behövs för att företaget ska kunna uppfylla andra lagkrav.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

All insamling och behandling som Entevor gör av personuppgifter sker i syfte till att fullgöra våra åtaganden gentemot dig, förbättra vår service och uppfylla våra skyldigheter enligt avtal. Administrera intresseanmälningar, felanmälningar, säljaktiviteter, försäljningar, leveranser, garantiåtaganden och slutförande.

Hantering av dina personuppgifter

Om du inte vill att vi behandlar dina kontaktuppgifter utöver de uppgifter vi enligt bokföringslagen är skyldiga att spara i 7år kan du skriftligen anmäla detta till Entevor.

Du har rätt att en gång per kalenderår erhålla information om vilka personuppgifter som Entevor behandlar om dig och till vilket syfte. (Registerutdrag) En ansökan om registerutdrag skall vara skriftlig och undertecknad av den sökande. Om ni vill begära registerutdrag kan detta göras till [email protected]. I våra registerutdrag talar vi om för dig vilken information vi har om dig och hur vi använder den i syfte till att fullfölja de jobb som du som kund beställer av oss. Du har när som helst rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv genom att kontakta oss på [email protected] eller ta kontakt direkt med din säljare eller kontaktperson.

Hur vi sparar dina personuppgifter

Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt samband med en kundrelation.

Vi på Entevor använder oss av Visma som bokföringsprogram och vårt affärssystem i programmet Filemaker och där ligger grunden för våra sparade uppgifter om dig beroende på i vilket syfte du har kontaktat oss. I Visma sparas dina uppgifter så länge du väljer att vara kund hos oss. Outlook används hos de flesta företag idag och även hos oss, har du mejlat oss kontaktuppgifter så godkänner du att dem sparas i 12 månader för att sedan raderas.

Denna informationstext uppdaterades senast den 9 November 2020 och kan komma att ändras. Ändringar publiceras på vår webbplats.