HELHETSDESIGN INOM SKYLTMEDIA

Förnyelse med komplett helhetslösningar

Foderboden är en unik butik med ett mycket bredare sortiment av produkter till djur än vad traditionella zoobutiker har att erbjuda. Vi hjälper till att förnya logotyp, skyltar och annonsytor i samråd med kundens önskemål.

Förnyelse med helhetstänk

Ny upplyst skylt för logotypen och en tydlig informationsskylt till öppettider. Även framtagning av fönsterfolie. Montering av EasyAd system med kundanpassat innehåll som lätt går att byta på två minuter. Vi har även hjälpt till med att ta fram flaggor som stärker Foderbodens lokala närvaro.