Rebranding & Guidelines

Ett stabilt varumärke med associationer till fastighetsbranschen

Bridgit ville vidga vyerna och skapa en ny och tydligare företagsidentitet som krävde ett nytänkande och kreativt omtag.

Vi är stolta

Bridgit kontaktade oss för att få hjälp att göra om sin befintliga logotyp för att skapa en tydlighet i både text och form. Den tidigare logotypen var lite plottrig i sin design, hade ett emblem som inte speglade dagens verksamhet och fungerade inte optimalt att trycka i små format.

Ny logotyp som är förenklad, attraherande och känns tidslös.

Bridgit vill nå ut till både den svenska och internationella marknaden där de kan attrahera fler företag och behöver då upplevas till ett mer modernt och uppdaterat tech-företag.